cactus

spaanse-taal.net

Over de spaanse taal

Verder naar vervoeging ser en estar

Het vervoegen van de werkwoorden in de "imperativo", gebiedende wijs

Voor imperativo bestaan alleen de vormen voor tú, vosotros, usted, ustedes en nosotros.

Het regelmatige werkwoord hablar (praten)

Habla - Praat
Usted Hable - Praat (formeel)
Nosotros Hablemos - Laten we praten
Vosotros Hablad - Praat (meervoud)
Ustedes Hablen - Praat (formeel, meervoud)

Het regelmatige werkwoord comer (eten)

Come - Eet
Usted Come - Eet (formeel)
Nosotros Comamos - Laten we eten
Vosotros Comed - Eet (meervoud)
Ustedes Comen - Eet (formeel, meervoud)

Het regelmatige werkwoord pedir (vragen, verzoeken)

Pide - Vraag
Usted Pida - Vraag (formeel)
Nosotros Pida - Vraag (formeel)
Vosotros Pidamos - Laten we vragen
Ustedes Pidan - Vraag (formeel, meervoud)

Door naar vervoeging ser en estar