cactus

spaanse-taal.net

Over de spaanse taal

Verder naar perfecto compuesto

Het vervoegen van de "presente" tegenwoordige tijd

Het regelmatige werkwoord hablar

Yo hablo Ik praat
Tú hablas Jij praat
Él/Ella/Usted habla Hij/zij/u praat
Nosotros/Nosotras hablamos Wij praten
Vosotros habláis Jullie praten
Ellos/Ellas/Ustedes hablan Zij praten, u (meervoud) praat

Het regelmatige werkwoord comer

Yo como Ik eet
Tú comes Jij eet
Él/Ella/Usted come Hij/zij/u eet
Nosotros/Nosotras comemos Wij eten
Vosotros coméis Jullie eten
Ellos/Ellas/Ustedes comen Zij eten, u (meervoud) eet

Het regelmatige werkwoord vivir

Yo vivo Ik leef
Tú vives Jij leeft
Él/Ella/Usted vive Hij/zij/u leeft
Nosotros/Nosotras vivimos Wij leven
Vosotros vivís Jullie leven
Ellos/Ellas/Ustedes viven Zij leven, u (meervoud) leeft

Door naar vervoegingen perfecto compuesto

Zie ook de werkwoord oefeningen op deze site