paleis

Spaanse-taal.net

Terug naar woordenschat

volgende »»

Getallen en cijfers in het Spaans

 • één
 • Twee
 • Drie
 • Vier
 • Vijf
 • Zes
 • Zeven
 • Acht
 • Negen
 • Tien
 • Elf
 • Twaalf
 • Dertien
 • Veertien
 • Vijftien
 • Zestien
 • Zeventien
 • Achtien
 • Negentien
 • Twintig
 • Eenentwintig
 • Tweeëntwintig
 • Drieëntwintig
 • Vierentwintig
 • Vijfentwintig
 • Zesentwintig
 • Zevenentwintig
 • Achtentwintig
 • Negenentwintig
 • Dertig
 • eenendertig
 • Tweeëndertig
 • drieëndertig
 • Veertig
 • Eenenveertig
 • Tweeënveertig
 • Drieënveertig
 • Vijftig
 • Eenenvijftig
 • Tweeënvijftig
 • Drieënvijftig
 • Zestig
 • Eenenzestig
 • Tweeënzestig
 • Drieëenzestig
 • Zeventig
 • Eenenzeventig
 • Tweeënzeventig
 • Drieënzeventig
 • Tachtig
 • Eenentachtig
 • Tweeëntachtig
 • Drieëntachtig
 • Negentig
 • Eenennegentig
 • Tweeënnegentig
 • Drieënnegentig
 • Honderd
 • Honderdeneen
 • Tweehonderd
 • Driehonderd
 • Vierhonderd
 • Vijfhonderd
 • Zeshonderd
 • Zevenhonderd
 • Achthonderd
 • Negenhonderd
 • Duizend
 • Tweeduizend
 • Drieduizend
 • Honderdduizend
 • Tweehonderdduizend
 • Miljoen
 • Twee miljoen
 • Miljard
 • Biljoen
 • Uno
 • Dos
 • Tres
 • Cuatro
 • Cinco
 • Seis
 • Siete
 • Ocho
 • Nueve
 • Diez
 • Once
 • Doce
 • Trece
 • catorce
 • Quince
 • Diecicéis
 • Diecisiete
 • Dieciocho
 • Diecinueve
 • Veinte
 • Veintiúno, -a
 • Veintidós
 • Veintitres
 • Veinticuatro
 • Veinticinco
 • Veintiseis
 • Veintisiete
 • Veintiocho
 • Veintinueve
 • Treinta
 • Treinta y uno, una
 • Treinta y dos
 • Treinta y tres
 • Caurenta
 • Cuarenta y uno, una
 • Cuarenta y dos
 • Cuarenta y tres
 • Cincuenta
 • Cincuenta y uno, una
 • Cincuenta y dos
 • Cincuenta y tres
 • Sesenta
 • Sesenta y uno, una
 • Sesenta y dos
 • Sesenta y tres
 • Setenta
 • Setenta y uno, una
 • Setenta y dos
 • Setenta y tres
 • Ochenta
 • Ochenta y uno, una
 • Ochenta y dos
 • Ochenta y tres
 • Noventa
 • Noventa y uno, una
 • Noventa y dos
 • Noventa y tres
 • Ciento, Cien
 • Ciento y uno, una
 • Doscientos, -as
 • Trescientos, -as
 • Cuatrocientos, -as
 • Quinientos, -as
 • Seiscientos, -as
 • Setecientos, -as
 • Ochocientos, -as
 • Novecientos, -as
 • Mil
 • Dos mil
 • Tres mil
 • Cien mil
 • Doscientos mil, -as
 • Un millón
 • Dos millones
 • Mil millones
 • Un billón

Rangtelwoorden in het Spaans

De uitgang van het rangtelwoord wordt een a in plaats van een o als het voor een vrouwelijk zelfstandignaamwoord staat. In het meervoud komt er nog een s bij. Bijvoorbeeld:

 • Eerste
 • Tweede
 • Derde
 • Vierde
 • Vijfde
 • Zesde
 • Zevende
 • Achtste
 • Negende
 • Tiende
 • Twintigste
 • Dertigste
 • Honderdste
 • Duizendste
 • Miljoenste
 • Primero
 • Secundo
 • Tercero
 • Cuarto
 • Quinto
 • Sexto
 • Séptimo
 • Octavo
 • Noveno
 • Décimo
 • Vigésimo, veinteavo
 • Trigésimo, treintavo
 • Centésimo
 • Milésimo
 • Millonésimo

 • De eerste klas
 • De tweede pagina
 • De eerste stappen
 • De eerste pagina's
 • La primera clase
 • La secunda página
 • Los primeros pasos
 • Las primeras páginas

Verder naar Spaanse woorden uit het zakenleven

@ Spaanse-taal.net Privacy beleid